ZIMNÝ ŠTADIÓN

KOŠICE

Rekonštrukcia a prístavba

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

opáštenie