U. S. STEEL K7

KOŠICE

Rekonštrukcia a modernizácia Kotolne – Kotol K7

kreslenie výrobnej dokumentácie, výroba oceľovej konštrukcie

celkový objem 2 700 ton