U. S. Steel K6

Košice

Rekonštrukcia a modernizácia Kotolne – Kotol K6
kreslenie výrobnej dokumentácie, výroba oceľovej konštrukcie
celkový objem 2 200 ton