U. S. STEEL

KOŠICE

Technologická oceľová konštrukcia pre Linku EC-2, Dynamolinku, odprášenie Odlievárni VP1

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

celkový objem 600 ton