DUSLO

ŠALA

Intenzifikácia výrobne močoviny

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

celkový objem: 150 ton