DIEROVACIE A VYSTRIHOVACIE PRACOVISKO

GEKA HYDRACROP 55/110 S

max. hrúbka plechu 20mm