CARMEUSE SLOVAKIA

SLAVEC

Rozšírenie palivovej základne – podporná oceľová konštrukcia pre silá

výroba a montáž oceľovej konštrukcie

celkový objem 350 ton