""
/
"Sme to my, kto buduje stavby, ale potom už formujú ony nás."
Winston Churchill
/ politik
"Požadujme od stavieb dva druhy cností. Prvá cnosť je nech sú funkčné. Druhou cnosťou stavieb je, aby tá funkčnosť bola vytvorená s eleganciou."
John Ruskin
/ filozof
"Existujú tri nesmierne komplikované veci: oceľ, diamant, a poznanie seba samého."
Benjamin Franklin
/ nakladateľ, novinár
""
/

Firma COLAR, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1999 špecializuje na výrobu a montáž oceľových konštrukcií.
 

Získaním certifikátu STN EN 1090-2 vo výrobnej skupine EXC 3 jej umožňuje konkurovať a pôsobiť na domácom aj zahraničnom trhu.