"Výroba nie je len o poskladaní častí do celku. Je to o nápadoch, testovaní princípov, technickom zdokonaľovaní, a až nakoniec o zmontovaní."
James Dyson
/ zakladateľ spoločnosti Dyson
"Sme to my, kto buduje stavby, ale potom už formujú ony nás."
Winston Churchill
/ politik
"Požadujme od stavieb dva druhy cností. Prvá cnosť je nech sú funkčné. Druhou cnosťou stavieb je, aby tá funkčnosť bola vytvorená s eleganciou."
John Ruskin
/ filozof
"Existujú tri nesmierne komplikované veci: oceľ, diamant, a poznanie seba samého."
Benjamin Franklin
/ nakladateľ, novinár

Firma COLAR, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1999 špecializuje na výrobu a montáž oceľových konštrukcií.
Získaním certifikátu STN EN 1090-2 vo výrobnej skupine EXC 3 jej umožňuje konkurovať a pôsobiť na domácom aj zahraničnom trhu.

Dňa 21. 7. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D645